Αμπέλι

Σύμφωνα με Ιστορικές αναφορές, η Κέρκυρα από την αρχαιότητα είχες ως κύρια αγροτική καλλιέργεια το αμπέλι και την παραγωγή ποιοτικού Οίνου. Οι αναφορές του Ομήρου στην Οδύσσεια αλλά και του Ξενοφώντα ως προς την καταλληλότητα του εδάφους για την καλλιέργεια του σταφυλιού, καθιστούν την Κέρκυρα ως την πιο γνωστή Αμπελοοινική ζώνη κατά την Αρχαιότητα. Μετέπειτα, με την συνθήκη παράδοσης της Κέρκυρας στους Ενετούς αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «ο οίνος είναι το πολυτιμότερο προϊόν της». Στις αρχές του 15ο έως τον 17ο αιώνα, ο Κερκυραϊκός αμπελώνας επεκτάθηκε για να καλύψει την τότε ζήτηση, λόγω της φυλλοξήρας που εμφανίστηκε στην Δυτική Ευρώπη.
Στις μέρες μας μόνο σε κάποια μικρά αμπελοτόπια διασώζονται όλες αυτές οι Αρχέγονες ποικιλίες και οινοποιούνται για ιδιωτική χρήση. Σύμφωνα με μαρτυρίες μικρών αμπελουργών κάποιες από τις κυριότερες Αρχέγονες ποικιλίες σταφυλιού που φύονται στην Κέρκυρα και είναι κατάλληλες προς Οινοποίηση είναι:

Λευκά

Κακοτρύγη, Ξεροποδιά, Ρομπόλα, Μοσχάτο ή Μοσχατέλο, Πετροκόριθο Λευκό, Τσουπί λευκό ή Λευκό Κορακιανίτικο, Γκουζιανίτη.

Ερυθρά

Πετροκόριθο Μαύρο, Σκοπελίτικο, Τσουπί μαύρο ή Μαύρο Κορακιανίτικο, Αφιώνι, Φιδιά, Μαντζαβί, Κουμή, Κατσακούλιας.

vineyard-nicoluzo1